Trener koordynator
przygotowania
motorycznego
Kierownik
ds.
organizacyjnych

Paweł Wolański

Robert Rybakowski

Trenerzy przygotowania
motorycznego

Łukasz Rusinek

Piotr Kotlarczyk

Artur Kosznicki
Fizjoterapeuci

Dominik Szreder

Aleksandra Zaporowska

Eryk Zaborowski
Psycholog

Natalia Breza