System szkolenia oparty jest o wszechstronny rozwój, indywidualizację i rozwój jednostki od najmłodszych lat – zgodny z wytycznymi szkolenia PZPN dla kategorii wiekowych U6-U13.

Zapewniamy kompleksowości rozwoju poprzez program sportów uzupełniających i innowacyjne  projekty zgodne z filozofią, założeniami i oczekiwaniami Klubu w zakresie rozwoju zawodnika spełniającego w przyszłości wymogi gry w pierwszej drużynie w obszarze sportowym, mentalnym, motorycznym oraz prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie z ukształtowanym systemem wartości i cech osobowościowych wymaganych przez Klub.

Proces selekcji zawodników odbywa się poprzez określenie talentu i potencjału rozwoju do profesjonalnej piłki nożnej, w oparciu o specjalistyczne dane wieku biologicznego, testów genetycznych, wyników testów motorycznych, ocenę potencjału oraz ocenę gry i sprawności ruchowej.

Połączenie wiedzy specjalistycznej osób związanych z sport science, naszych trenerów, psychologa sportowego, fizjoterapeutów i dietetyka umożliwi interdyscyplinarne podejście do rozwoju człowieka, co zapewni większą jakość i skuteczność w działaniu.

Klub powinien zadbać dla zawodników o:

  • Najwyższą jakość szkolenia piłkarskiego (KOMPETENCJE),
  • Przedstawić plan na ich rozwój (ŚWIADOMOŚĆ),
  • Najlepszym i najbardziej utalentowanych wprowadzić do I zespołu (CEL),
  • Wysoki poziom edukacji ze ścieżką szkoły wyższej (ODPOWIEDZIALNOŚĆ)