Dyrektor Akademii

Lechii Gdańsk

Kierownik ds.

organizacyjnych

Koordynator ds. rozwoju

Akademii

Paweł Wolański

Robert Rybakowski

Grzegorz Grzegorczyk

Psycholog

Natalia Breza