Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) prowadzą różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnych lub szerzej, w zależności od ich celów statutowych. Oto kilka działań, w zakresie podejmowanych przez Akademię:

1.Promocja zdrowia i aktywności fizycznej: Mogą organizować programy zdrowotne, kampanie profilaktyczne, zajęcia sportowe czy akcje promujące zdrowy tryb życia.

2.Pomoc osobom potrzebującym: Organizacje te często świadczą pomoc materialną, emocjonalną lub edukacyjną osobom ubogim, chorym, starszym czy niepełnosprawnym.

3.Organizacja akcji charytatywnych: Mogą zbierać środki finansowe lub dary rzeczowe na cele charytatywne, takie jak pomoc dla dzieci, zwierząt, osób bezdomnych itp.

4.Edukacja i wsparcie społeczności lokalnej: OPP mogą organizować warsztaty, szkolenia czy programy edukacyjne dla różnych grup społecznych w celu podnoszenia ich kompetencji, wiedzy lub świadomości.