W momencie decyzji o wkroczeniu na ścieżkę rozwoju sportowego, kluczowy jest aspekt fundamentów, które stoją u podstaw tego działania. Klub wyróżnia trzy takie aspekty dotyczące zawodnika, które mają zapewnić stałe natężenie chęci oraz zadowolenia z podejmowanych aktywności na całej drodze rozwoju młodego człowieka oraz cztery fundamenty Akademii jako całej organizacji dotyczące jego przygotowania do dorosłego życia.

W postrzeganiu zawodnika są to autonomia w wyborze i działaniu, radość i zabawa oraz silna motywacja wewnętrznej. 

Jeżeli chodzi o Akademię jako całość to Klub wyróżnia następujące fundamenty: wychowanie i edukacja, wartości, społeczność i integracja oraz sport i zdrowie.

Przyjęty system wartości ma zapewnić i wskazać kierunek, w jaki sposób Klub chce kształtować młodego człowieka od pierwszego etapu szkolenia, do uzyskania dorosłości i zakończenia przygody w Akademii.

Poprzez wskazanie 12 wartości, które są najważniejsze i stoją u podstaw w rozumieniu Klubu, zawodnicy oceniani są w życiu codzienny – zarówno na treningach, jak i poza nimi. Przykładem jest brak wypełniania określonych standardów pracy,  zachowanie w stosunku do nauczycieli w szkole, utrudnianie realizacji procesu nauczania w szkole, brak dbania o mienie Klubowe.