Paweł Habrat
Pozycja
Trener przygotowania mentalnego