Robert Dominiak
Pozycja
Koordynator sztabu medycznego