Mario Maloča

Mykoła Musolitin

Bartosz Kopacz

Rafał Pietrzak

Kristers Tobers

Michał Nalepa