14
lip
2023

Dyrektor Akademii Lechii Gdańsk przedłuża współpracę z Klubem

Paweł Wolański, dotychczasowy Dyrektor Akademii Lechii Gdańsk, podpisał nowe porozumienie z Klubem, które prolonguje jego umowę o kolejne 4 lata.

Swoje obowiązki pełni już prawie od 1,5 roku, a dokładniej od 1 lutego 2022 r. Paweł Wolański jest trenerem piłki nożnej z licencją UEFA A, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zbierał m.in. pracując przez 7 lat w Opolskim Związku Piłki Nożnej w młodzieżowych reprezentacjach związkowych. Wolański ma tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej. Jest także wykładowcą i pracownikiem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Z dumą informujemy o przedłużeniu kontraktu z Pawłem Wolańskim. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy mieć w Klubie takiego szefa Akademii jak Paweł – osobę, która podziela naszą wizję rozwoju i z którą zamierzamy wspólnie ją realizować, stosując najwyższe standardy pracypowiedział Prezes Zarządu Paolo Urfer.

To dla mnie ogromny zaszczyt, że powierzono mi dalszą misję budowania Akademii Lechii Gdańsk. Chciałbym podziękować nowemu Prezesowi Paolo Urferowi, że obdarzył mnie tak dużym zaufaniem. Zbieżność tego, jak widzimy rozwój Akademii jako całości organizacji oraz młodego człowieka jako jednostki, pozwala nam patrzeć z dużym optymizmem na najbliższe lata w perspektywie rozwoju Akademii. Jestem pewien, że wspólnie zbudujemy miejsce, które na każdym polu będzie konkurencyjne w Polscekomentuje przedłużenie umowy Dyrektor Paweł Wolański.

Pawel Wolanski, Lechia’s Gdansk current Academy Director, has signed a new agreement with the Club that prolongs his contract for the next 4 years.

He has been performing his duties in the club for almost 1,5 years – since February 1, 2022. Pawel Wolanski is a soccer coach with a UEFA A license, a graduate of the Wroclaw University School of Physical Education. He had been gathering experiences and developing skills in many places, including working for 7 years at the Opole Football Association in the association’s youth teams. Wolanski holds a doctorate in medical and health sciences – in physical culture sciences. He is also a lecturer and researcher at the Gdansk University of Physical Education and Sport.

We are proud to announce the extension of the contract of Pawel Wolanski. We are very happy to count in the club with a head of academy like Pawel who is sharing the same line of work we intend to implement together based on the quality and in the high requirements of work standards said Paolo Urfer, President of the Management Board of Lechia Gdańsk.

It is a great honour for me to have been entrusted with the further mission of building the Lechia Gdansk Academy. I would like to thank the new President Paolo Urfer for putting so much trust in me. The convergence of how we see the development of the Academy as a whole organization and the young person as an individual, allows us to look with great optimism for the coming years in the perspective of the development of the Academy. I am sure that together we will build a place that will be competitive in every field in Polandcomments Director Pawel Wolanski on the extension of the contract.

Sponsorzy
Partner techniczny
Partner strategiczny
Partnerzy
Firmy współpracujące