08
lut
2022

Kompleksowe badania zawodników we współpracy z AWFiS Gdańsk

We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęła się współpraca największej sportowej uczelni w Polsce północnej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu (AWFiS) im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z największym klubem regionu, którym jest Lechia Gdańsk (LINK). Początek bieżącego roku przyniósł wydarzenie bez precedensu. W pierwszym tygodniu przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2021/22, 120 zawodników Akademii Lechii Gdańsk zostało kompleksowo przebadanych na obiektach i w ścisłej współpracy z AWFiS. Tak obszernych i całościowych badań jeszcze w historii naszego klubu nie było.

Oczywiście, nie była to sztuka dla sztuki. Dzięki badaniom na oliwskiej uczelni zawodnicy Akademii Lechii Gdańsk mają stać się lepszymi piłkarzami, a w przyszłości zasilić pierwszy zespół Biało-Zielonych, który gra w Ekstraklasie. Zebrane wyniki mają ułatwić indywidualizację procesu treningowego. Piłka nożna jest sportem zespołowym, ale potrzeby i możliwości zawodników rozpatrywane są coraz bardziej indywidualnie.

Poniżej przedstawiamy szczegóły badań, którym we współpracy z AWFiS Gdańsk zostali poddani zawodnicy Akademii Lechii Gdańsk.

Cel

Ocena predyspozycji oraz identyfikacja obecnego poziomu zawodnika w obszarze motorycznym, w aspekcie szybkościowym, wytrzymałościowym, siłowym oraz funkcjonalnym. Pomiar parametrów somatycznych oraz określenie statusu biologicznego, w tym szczytu tempa wzrostu (PHV – Peak Height Velocity). Analiza uzyskanych wyników została przeprowadzona w odniesieniu do grupy treningowej oraz indywidualnego tempa dorastania.

Gdzie

Badania przeprowadzono na gdańskiej AWFiS. Wykorzystano również sprzęt diagnostyczny dostarczony przez firmę New Level Sport. Testy odbyły się w Laboratorium Wysiłku Fizycznego oraz krytej hali lekkoatletycznej.

Testy

W badaniach wzięło udział 120 zawodników Akademii Lechii Gdańsk, których podzielono na 10 grup. Testy odbywały się w pierwszym tygodniu przygotowań do rundy wiosennej. Każda z grup musiała stawić się na AWFiS trzykrotnie. W testach uczestniczyli i pomagali przy ich realizacji trenerzy Akademii Lechii Gdańsk, nabywając również nowe kompetencje i wiedzę. Testy zostały zaplanowane i były koordynowane przez dr Pawła Wolańskiego.

Zakres testów

 1. Szczegółowa analiza składu ciała – analiza poszczególnych komponentów składu ciała i określenia potrzeb treningowo – żywieniowych
 2. Określenie statusu biologicznego i wskaźnika PHV – identyfikacja zawodników późno- i wczesno-dojrzewających
 3. Testy mocy kończyn dolnych – ocena parametrów generowania mocy i wskaźnika siły reaktywnej RSI – Reactive Strenght Index
 4. Testy funkcjonalne i siły wybranych grup mięśniowych – określające ryzyko odniesienia kontuzji. Wskazanie ewentualnych asymetrii, ograniczeń ruchowych, stabilności i bolesności podczas wybranych prób w celu prewencji kontuzji
 5. Test szybkości – w celu poznania predyspozycji szybkościowych i stworzenia indywidualnych profili – Individual Sprint Force-Velocity Profile
 6. Test wytrzymałości-szybkościowej – w celu określenia zdolności do wykonywania powtarzanych wysiłków sprinterskich RSA – Repeated Sprint Ability
 7. Test wydolności tlenowej – w celu określenia poziomu wydolności tlenowej oraz prędkości MAS – Maximal Aerobic Speed

Do przeprowadzenia testów wykorzystano najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki m.in.:

 1. Analizator In Body720
 2. Platformę Kistlera
 3. NordBoard
 4. ForceFrame
 5. Sprint 1080
 6. Fotokomórki Smart Speed System
 7. Do oceny parametrów wytrzymałościowych i wytrzymałościowo-szybkościowych posłużono się protokołami testów wykorzystywanymi w najlepszych Akademiach i Klubach piłkarskich w Europie i na Świecie.
Sponsorzy
Partner techniczny
Partner strategiczny
Partnerzy
Firmy współpracujące