03
kwi
2023

Paweł Wolański: „Chcemy umożliwić mniejszym Klubom poprzez współpracę z Lechią większy rozwój…” | WYWIAD

Wystartował program partnerski Akademii Lechii Gdańsk. Dyrektor Paweł Wolański opowiedział szerzej o projekcie i jego celu.

Do kogo w pierwszej kolejności jest on skierowany i kto może do niego przystąpić?

Paweł Wolański, Dyrektor Akademii Lechii Gdańsk: – Zgłoszenia może dokonać każdy Klub z całej Polsce. Dla nas jednak głównym celem będzie rozpoczęcie współpracy z Klubami z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jest to również oferta skierowana do środowiska lokalnego.

Jakie są główne założenia tego programu i dlaczego właściwie startuje on w tym momencie?

– Głównym założeniem jest wyjście z ofertą współpracy do środowiska lokalnego i regionalnego. Chcemy umożliwić mniejszym Klubom poprzez współpracę z Lechią większy rozwój, objąć ich najbardziej utalentowanych zawodników opiekę i monitoringiem. Współpraca ma objąć 6 obszarów: szkoleniowy, sportowy, inwestycyjno-rozwojowy, organizacyjny, społeczny i wychowawczy. Końcowym etapem i celem jest doprowadzenie zawodnika z klubu partnerskiego do pierwszej drużyny Lechii.

Stworzenie pewnej „sieci” powiazań między mniejszymi podmiotami sportowymi, a ALG ma pomóc wyłapywać najbardziej uzdolnioną młodzież, która w przyszłości miałaby stanowić o sile – docelowo – pierwszego zespołu Lechii Gdańsk. Jak miałaby wyglądać taka droga młodego piłkarza, którego klub byłby związany właśnie tą współpracą?

– Droga jest oparta poprzez rozwój we własnym środowisku i pełnym monitoringiem postępów w rozwoju zawodnika. Zapraszaniem go na treningi w ramach projektu PZE – Przyszły Zawodnika Ekstraklasy czy Grupy Talent. Opieka obejmuje obszar treningów z najzdolniejszą młodzieżą w danym roczniku, badań motorycznych na tle statusu biologicznego, zawiera testy ukierunkowane i funkcjonalne czy profilowanie mentalne. Czas obserwacji jest sprawą otwartą i zależy od wielu czynników. Końcowym etapem jest świadomy transfer zawodnika do Lechii, kiedy rodzice młodego zawodnika oraz sam zawodnik są gotowi na taki krok.

Czy są jakieś ograniczenia wiekowe, jeśli chodzi o zawodników, którzy mogą być brani pod uwagę i „monitorowani”?

– Nie przewidujemy w tym aspekcie ograniczeń wiekowych. Jest to przede wszystkim uwarunkowane tym, od którego wieku szkoli dany klub partnerski. Podobnie dotyczy to transferu zawodnika,  na który będzie miało wpływ wiele czynników, tj. miejsce zamieszkania, gotowość w aspekcie mentalnym na zmianę otoczenia, samodzielność, poziom sportowy, szkoła czy cechy osobowościowe.

Czy współpraca dotyczy tylko młodych adeptów piłkarskich, czy korzyści płyną również dla samych jednostek, które zechcą dołączyć do programu? Jeśli tak, to jakie? Na co kluby i szkółki mogą liczyć dołączając do współpracy z ALG?

– Chcemy również, żeby do klubów partnerskich trafiali wyszkoleni zawodnicy z naszej Akademii, którym nie uda się wejść na poziom profesjonalny, a mogą być znaczącym wzmocnieniem dla potencjalnego klubu partnerskiego. Oprócz wielu wychowanków, których wyszkoliła Lechia na poziomie Ekstraklasy, grających za granicą, czy pierwszej reprezentacji, dużą część stanowią zawodnicy grający na poziomie II, III, czy IV ligi. A to właśnie na tym poziomie często potencjalne kluby partnerskie mają drużynę seniorów. Dodatkowy aspekt to vouchery na mecze, turnieje klubów partnerskich, czy staże. Rozwój Akademii we własnej społeczności poprzez zwiększenie liczby zawodników u podstaw piramidy szkolenia.

Czy są jakieś konkretne kryteria, które chociażby w minimalnym stopniu muszą spełniać konkretne jednostki, aby zostać klubem partnerskim ALG?

– Jest przygotowany formularz zgłoszeniowy, który należy uzupełnić przed przystąpieniem do programu. Każde zgłoszenie będziemy rozpatrywać indywidualnie. Przed podjęciem współpracy na pewno czeka nas rozmowa, żeby zobaczyć przede wszystkim, z jakimi ludźmi mamy współpracować. Myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. Czasami w ciężkich warunkach ktoś może wykonywać świetną pracę i trzeba to docenić. Współpraca z Lechią wtedy ma być dużym handicapem dla rozwoju takiej Akademii.

Jaka jest skala sukcesu tego programu? Kiedy będzie można powiedzieć, że jest on efektywny i przynosi wymierne korzyści obu stronom?

– W pierwszym etapie radość młodych adeptów, którzy nas odwiedzą, będzie tym wskaźnikiem, od którego zaczniemy. Ich chęć powrotu na trening do nas, będzie dla nas informacją, że program jest dla nich potrzebny i spełnia oczekiwania.

Następnym kryterium będzie pozytywna opinia klubu partnerskiego, że otrzymują to, czego po współpracy oczekiwano. Jest to jednak długi proces i niemożliwy do oceny w pierwszym, czy drugim roku. Te zależności współpracy są obopólne, zarówno my, jak i klub partnerski decydujący się na współpracę, deklarujemy wywiązanie się z poczynionych ustaleń. Ostatnim etapem, który pozwoli mówić o sukcesie, to minimum 4-5 lat, kiedy mam nadzieję zobaczyć pierwszych zawodników, którzy dołączyli na bazie programu klubów partnerskich do nas, a są już w pierwszej drużynie.

Więcej o projekcie na naszej stronie -> LINK

Sponsorzy
Partner techniczny
Partner strategiczny
Partnerzy
Firmy współpracujące